Ours

studios urso dankt zijn naam aan de brugse beer

Ursus betekent beer in het latijn.
 In het wapen van Brugge zie je links een leeuw die ontleend is aan Vlaanderen. Rechts staat een beer met zilveren band rond de nek, de Brugse beer, volgens de legende de oudste bewoner van Brugge. 
Het wapen van Brugge bestaat reeds meer dan 700 jaar.

De legende luidt als volgt. Nadat Boudewijn I, de eerste graaf van Vlaanderen, Judith geschaakt heeft, keert hij samen met haar terug naar Vlaanderen. Bij het naderen van Brugge worden Boudewijn, Judith en hun gevolg midden in het woud verrast door een grote bruine beer. 

Een groot deel van hun aanhang vlucht maar Boudewijn aarzelde niet om zich in de strijd met de beer te werpen. Een van de beren wil zich afzetten tegen een boom, maar Boudewijn gaat hem te lijf en weet de beer met zijn lans te doorboren. De bijnaam “Boudewijn met de ijzeren arm” is geboren.

De dode beer wordt meegenomen naar Brugge als trofee. Boudewijn en Judith worden door de Bruggelingen warm verwelkomd en korte tijd nadien wordt op een groots steekspelentornooi, het “Geselscip van de Bere”, plechtig ingehuldigd.
De beer wordt, naast de leeuw, de officiële drager van het Brugse wapenschild. Dat beertje is iets waar Bruggelingen vandaag de dag nog steeds bijzonder trots op zijn!

Aan de Poortersloge aan het Jan van Eyckplein zie je het beeldje van een rechtopstaande, schilddragende beer.